Dekkpartner

Miljøfyrtårn

Dekk Partner AS skal arbeide for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling, og dette skal oppnås gjennom god egen adferd og synliggjøring av vårt miljøengasjement.

Miljøfyrtårn
Sertifisering som Miljøfyrtårn er ledd i vårt mer overordnede engasjement i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi mener vi har noe å bidra med og ønsker å være pådrivere i dette arbeidet. Vi tror også at det i arbeidet med dekkbransjens ansvar og muligheter innenfor disse feltene i fremtiden, vil gi større troverdighet når vi har tatt de nødvendige grep i eget hus.

Dekk Partner AS forplikter seg ved sertifisering til å tilfredsstille myndigheters lovpålagte miljøkrav, og tilstrebe å imøtekomme våre kunders krav til miljøbevissthet. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig med å oppnå miljøforbedringer gjennom kartlegging av miljøpåvirkning og oppfølging gjennom gode rutiner og handlingsplaner. Dekk Partner AS miljøledelsessystem omfatter både interne forpliktelser og eksterne forpliktelser overfor kunder, og er integrert med HMS og internkontrollsystemet i kjeden. 

Våre miljømål skal fokusere på kontinuerlig forbedring av interne aktiviteter og tjenester levert våre kunder. Dette skal ivaretas gjennom opplæring av ansatte i miljøkunnskap, stille krav til våre leverandører og hele tiden ha fokus på miljøet.
Vårt mål er at dekkbransjen skal være en bransje som tar miljøspørsmålet på alvor og går foran som gode eksempler.

Vi tar miljøansvar!
Dekk Partner AS deltar i dugnaden for å gjennvinne dekk. Vi er medlem i bransjeorganet Norsk Dekkretur slik at vi alltid er oppdatert på gjeldende forskrifter. Kasserte dekk innsamles og gjenvinnes. 
Les mer om ordningen på Norsk Dekkretur sine nettsider: www.dekkretur.no Dekkretur_slogan-2                       Miljøfyrtårn – Wikipedia