Dekkpartner

Dekkets alder

Har dekkene dine en før-dato?
Som alt annet eldes dekkene dine raskere jo mer du bruker dem, og jo mer blir de utsatt for temperaturendringer eller andre belastninger i omgivelsene.
Jo bedre du tar vare på og oppbevarer dekkene dine, jo lenger vil de prestere bra.

Ta vare på dekkene dine - Forleng dekkets levetid.

For å unngå for tidlig aldring av dekkene dine, er det flere ting du må huske på:

  1. Kontroller lufttrykket i dekkene - med jevne mellomrom. Dekkslitasjen øker markant hvis du kjører med for lavt lufttrykk. Hvis du for eksempel kjører med 70% av anbefalt lufttrykk, kan dekkens levetid halveres. Du er hjertelig velkommen til et av Dekkpartners lokale verksteder for enkel kontroll av dekktrykket!
  2. Riktig lagring av dekk - Dekk begynner å eldes når du begynner å kjøre med dem - forutsatt at du lagrer dem riktig før du begynner å bruke dem. Dekk skal oppbevares tørt, kjølig og helst mørkt. Felger med felger skal helst oppbevares vannrett, mens løse dekk helst skal oppbevares stående. VI i Dekkpartner tilbyr dekklagring av høy kvalitet som oppfyller alle kriteriene for at dekkene dine skal yte best når du velger å bruke dem. Her kan du lese mer om dekklagring på vårt dekkhotell!
  3. Roter dekkene for jevnere slitasje - Når dekkene er i bruk, bør du rotere dekkene med jevne mellomrom for å få så jevn slitasje som mulig. Det ultimate er å ha samme grad av slitasje på alle dekk, men hvis du fortsatt har noen dekk med større slitasje, bør disse være foran i bilen. Med andre ord skal dekkene i beste stand være bak på bilen.

Kontroller alderen på dekket

Du kan enkelt sjekke hvor gamle dekkene dine er ved å studere DOT-etiketten på siden av dekket. Det står hvor og når dekket er produsert.
Har du spørsmål om dekkens alder eller dekkens beste dato før? Du er alltid velkommen til å kontakte oss på Dekkpartner - vi hjelper deg!